KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   


Galeria
Biała sobota zorganizowana na Osiedlu Majków.

Zdj.zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.

zdj.Biała Sobota na Osiedlu Majków.
<<    Strona 1 z 1   >>

 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r