Jubileusz
10.lecie działalności świętuje Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza.” najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia mijającej dekady członkowie Stowarzyszenia podsumowali podczas uroczystego, jubileuszowego spotkania.
Były kwiaty, gratulacje i życzenia, a nawet wiersze. Na jubileuszową uroczystość przybyły władze miasta, radni, parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska akademickiego i medycznego, przyjaciele. Wszyscy ci, którym bliskie są idee i działania podejmowane przez członków Stowarzyszenia.
- Nie działamy w próżni, ani w izolacji. Staramy się inspirować, wzmacniać i jednoczyć wszystkie społeczne i polityczne siły do skutecznego działania dla dobra naszego miasta. Ta idea realizowana jest przez naszych radnych na forum Rady Miejskiej Kalisza, jak i w różnorodnej aktywności naszych członków w ich zawodowym oraz społecznym życiu. Szukamy i znajdujemy sprzymierzeńców, bo nasza programowa idea „Wszystko dla Kalisza” jest wyrazista i każdemu kaliszaninowi bardzo bliska. Obecność Państwa na naszym jubileuszowym spotkaniu jest tego dowodem. Cieszy nas to, że w samorządnej rzeczywistości naszego miasta możemy współdziałać z tymi, którzy mają podobną jak my wizję jego rozwoju i determinację w dążeniu do rozwiązywania najważniejszych obecnie problemów. Zespalanie i wzmacnianie sił zawsze przynosi dobre rezultaty - mówiła na spotkaniu Jolanta Mancewicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia.
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
 
 
<<    Strona 1 z 5   >>

 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r