Kontakt

Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego"

Siedziba:

ul. Polna 29
62-800 Kalisz
wejście od ulicy Legionów 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r