Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014
DLA PAŃ I PANÓW

W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy uczcili Dzień Kobiet. Spotkanie ubarwił występ ludowego zespołu śpiewaczego "Korzeniewianki" z Korzeniewa. Zespół wykonał dla mieszkańców wiązankę pieśni ludowych z regionu Wielkopolski.

W tym uroczystym dniu kaliski DPS odwiedzili goście: samorząd naszego miasta reprezentowała Jolanta Mancewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim. Zaproszeni goście oraz Renata Kobierska, dyrektorka Domu złożyli mieszkankom życzenia z okazji ich święta.

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Przy słodkim poczęstunku wysłuchano występu artystycznego, a całą imprezę zakończył konkurs. Poczęstunek oraz nagrody za udział w konkursie ufundowało stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego.

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

Wszystko dla Kalisza - Spotkanie dla pań i panów w kaliskim Domu Pomocy Społecznej - 2014

 Wyświetlany: 3012 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news115.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r