Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE
BIAŁA SOBOTA NA OS. PIWONICE

W sobotę 18.10.2014r. odbyła się kolejna w tym roku Akcja zdrowotna „Biała Sobota”, która została zorganizowana w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1, przy ul.Wykopaliskowej 45. Organizatorami akcji byli: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J.Rubińskiego, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 oraz Rada Osiedla Piwnice.

Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE

Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE

W ramach tej akcji mieszkańcy Kalisza mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów, badań profilaktycznych i diagnostycznych dla całych rodzin: badanie osteoporozy, poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, spirometria, lampa ZEPTER oraz konsultacje w zakresie dietetyki, logopedii, reumatologii oraz internistyczne.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udzielono łącznie 446 badań i konsultacji . Słodki poczęstunek przygotowało stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J. Rubińskiego.

Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE

Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE

Wszystko dla Kalisza - Biała Sobota na os. PIWONICE

 Wyświetlany: 3024 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news138.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r