Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.Zarząd Stowarzyszenia
Wszystko Dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku
PODZIĘKOWANIA DLA KWESTARZY

Osoby zaangażowane w tegoroczną kwestę na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy spotkały się wczoraj w Villi Calisia. Tradycyjnie już organizatorzy zbiórki podziękowali kwestarzom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę szczytną akcję.

Realizowane od 2001 roku przedsięwzięcie, zainspirowane przez Jolantę Macewicz, prezeskę Stowarzyszania „Wszystko dla Kalisza”, a organizowane przez kaliski Oddział PTTK i wspierane przez Urząd Miejski, w tym roku przyniosło rekordowe efekty - 10.830,00 złotych. W zbiórkę, która jak co roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym, zaangażowało się blisko 70 kwestarzy - osoby reprezentujące różne środowiska: aktorzy, bibliotekarze, dziennikarze lokalnych mediów, sportowcy, samorządowcy i politycy, przewodnicy PTTK, uczniowie, studenci i harcerze. Wczoraj wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzenie XIV edycji zbiórki podczas tradycyjnego spotkania podsumowującego akcję, odebrali podziękowania i gratulacje organizatorów. A złożyli je: Jolanta Mancewicz i Jacek Konopka - ze Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” oraz Jarosław Dolat, przewodniczący działającej przy PTTK społecznej komisji opieki nad zabytkami.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

Najskuteczniejszą wolontariuszką okazała się, zresztą nie po raz pierwszy, Grażyna Goździewicz, która zgromadziła w puszce ponad 1200 złotych. W podziękowaniu za zaangażowanie i skuteczność w pozyskiwaniu datków otrzymała „Album de Kalisch ” jeden z zaledwie pięciuset przepięknie wydanych egzemplarzy reprintu pierwszego albumu Kalisza z 22 fotografiami Jana Wilhelma Diehla z lat 60. XIX w.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

Drugie miejsce w tej szlachetnej rywalizacji zajął Janusz Sibiński – ponad 560 zł, a trzecie Zenona Kubiak – ponad 550 zł. Czwarty - Marek Nowak zebrał ponad 480 zł, a piąta - Jolanta Mancewicz nieco ponad 470 zł.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

Drugie miejsce w tej szlachetnej rywalizacji zajął Janusz Sibiński – ponad 560 zł, a trzecie Zenona Kubiak – ponad 550 zł. Czwarty - Marek Nowak zebrał ponad 480 zł, a piąta - Jolanta Mancewicz nieco ponad 470 zł.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

Poza kwestarzami podziękowano też działaczom i pracownikom biura PTTK za prowadzenie listy wolontariuszy, przygotowanie puszek i identyfikatorów oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem dyżurów kwestarzy, Straży Miejskiej, która zapewnia transport kwestarzy oraz puszek przed i po zbiórce oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych za użyczenie biura na cmentarzu komunalnym dla potrzeb kwesty, ciepłe napoje dla wolontariuszy i zabezpieczenie pieniędzy po zbiórce. Poza gratulacjami i podziękowaniami uczestnicy wczorajszego spotkania otrzymali też świąteczne upominki ufundowane przez Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”.

Zebrane w tym roku pieniądze przeznaczone zostaną na odrestaurowanie znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej grobowca Henryka Mikołaja Milera - powstańca styczniowego. To właśnie ten obiekt został wytypowany w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu i Parafią Katedralną św. Mikołaja w Kaliszu, w związku z przypadającą w 2013 r. 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Wiadomo, że jego renowacja będzie bardzo kosztowna i że połączone kwoty z dwóch ostatnich kwest, czyli prawie 22 tysiące złotych, mogą nie wystarczyć.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

- Taką kwotę mamy zabezpieczoną na koncie i chcemy uruchomić jeszcze w tym roku, ale obawiam się, że może być za mała. Pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu restauracji nagrobka. Jeśli do tego co pozostanie dodamy przyszłoroczną kwestę, to myślę, że uda nam się odnowić ten nagrobek – tłumaczy Jarosław Dolat, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK w Kaliszu.

Wszystko dla Kalisza - Podziękowania dla kwestarzy w 2014 roku

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia konserwatora zabytków, prawdopodobnie na wiosnę, możliwe będzie podjęcie prac remontowych, tak by sfinalizować je pod koniec lata.

Warto przypomnieć, że podczas trzynastu kolejnych kwest udało się zebrać ponad 80 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze znalazły już swoje przeznaczenie. Dzięki nim uratowano przed całkowitym zniszczeniem i zapomnieniem kilka cennych nagrobków zacnych obywateli naszego miasta. Udało się dofinansować koszty prac konserwatorskich przy renowacji grobów: Adama Chodyńskiego - patrona kaliskich przewodników turystycznych i płk. Rafała Zajączka położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej, a także grobu rodziny Daragana, z cmentarza prawosławnego przy ul. Górnośląskiej. Ponadto Parafia św. Mikołaja w Kaliszu wykonała remont więźby i pokrycia dachowego na kaplicy grobowej Rodziny Żuczkowskich, gdzie pochowana została Zofia Hieropolitańska, zasłużona dla kaliskiego muzealnictwa, a także naprawiono ogrodzenie przy kaplicy Repphanów na cmentarzu ewangelicko – augsburskim. W 2012 roku zakończono remont grobowca kryjącego szczątki rodzin Myszkiewiczów i Grabowskich oraz Katasanowów na cmentarzu prawosławnym. Koszt prac remontowych wyniósł 30.000 zł. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić rekord zbiórki. Kolejnym zadaniem będzie renowacja grobowca Henryka Mikołaja Milera.

 Wyświetlany: 2570 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news141.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r