Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.
WSZYSTKO DLA KALISZA - 20 LECIE BANKU CHLEBA.

Słowa uznania za wiele lat wytrwałej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących i podziękowania dla założyciela „Banku Chleba” oraz osób, które współpracują z Grzegorzem Chwiałkowskim i bezinteresownie wspomagają w charytatywnej działalności popłyneły od Zarządu Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” im. Prof. Jerzego Rubińskiego na zorganizowanej w dniu 19.10.2016 r. uroczystości z okazji 20-lecia organizacji.

Obecnie ze wsparcia „Banku Chleba” korzysta około 1000 Kaliszan, a zaczęło się w lipcu 1993 roku od organizowania przez Grzegorza Chwiałkowskiego sobotnich festynów dla dzieci niepełnosprawnych na przystani KTW.

W czasie 20 lat jak wyliczył twórca „Banku Chleba” rozdzielono żywność dla potrzebujących za około 30 mln zł. Dla tych wszystkich, którzy wspierają „Bank Chleba” ale też pracują jako wolontariusze należą się słowa podziękowania za pracę w przeszłości i teraz na rzecz osób, które potrzebują pomocy nadal, dlatego wasza praca jest tak ważna. Bezinteresowna pomoc potrzebującym tym, którzy nie radzą sobie w życiu wymaga ogromnej siły i niezłomnego charakteru powiedziała w czasie spotkania Jolanta Mancewicz prezes Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”.

Jednak ja bym Wam życzył by w mieście nie było potrzebujących – dodał Jacek Konopka były wiceprezydent miasta a obecnie radny Rady Miejskiej z ramienia „Wszystko dla Kalisza”. W trakcie spotkania Anna Zięba lekarz a równocześnie radna oraz Jacek Konopka wręczyli obecnym na spotkaniu wolontariuszom i darczyńcom dyplomy uznania za wieloletnią współpracę na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia na których umieszczono motto Ks. Mieczysława Malińskiego „Miara twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

Wszystko dla Kalisza - 20 lecie Banku Chleba.

 Wyświetlany: 1799 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news151.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r