KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

   


10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
10 LAT TEMU ODSZEDŁ PROF. JERZY RUBIŃSKI

18 września 2017 roku mija 10 rocznica śmierci prof. Jerzego Rubińskiego. Profesor poprzez swoją pracę zawodową i bardzo aktywną działalność społeczną zapisał piękną kartę w historii miasta. Przyczynił się on do umocnienia pozycji Kalisza jako ośrodka akademickiego. Jego staraniom zawdzięczamy rozwój kaliskiej placówki UAM, która z Zakładu Nauczania Początkowego przekształciła się w Kolegium Pedagogiczno – Artystyczne, następnie w Instytut Pedagogiczno–Artystyczny, by od 1 września 2002 roku stać się samodzielnym Wydziałem Pedagogiczno–Artystycznym UAM.

Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

Przyczyniło się to do wzbogacenia oferty programowej uczelni o nowe kierunki studiów oraz umożliwiło studentom z miasta i okolic, a także odległych miejsc w kraju, kształcenie na poziomie wyższym i zdobywanie kwalifikacji na miarę oczekiwań i ambicji.

Profesor Rubiński pozyskiwał do pracy w Kaliszu liczne grono pracowników naukowo – dydaktycznych ze stopniem profesorskim, wytrwale wspomagał tych nauczycieli akademickich, którzy podejmowali trud podnoszenia kwalifikacji. Doceniając rolę profesora w umacnianiu szkolnictwa artystycznego, władze Uniwersytetu powierzyły Mu zaszczytną funkcję dziekana kaliskiej placówki, którą sprawował do śmierci.

Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

Wśród Kaliszan i osób związanych z lokalnymi środowiskami kulturalnymi i akademickimi, profesor Rubiński uznawany jest za autora sukcesu wielu projektów kulturalnych w sferze muzyki. Założył on bowiem i był pierwszym dyrygentem Akademickiego Chóru „Polifonia” (koncertował z nim m.in. w Niemczech, Belgii Francji czy na audiencji u Ojca św. Jana Pawła II), Jemu również zawdzięczamy organizację cyklu koncertów pod hasłem „Muzyka Organowa Europy”. W poczet Jego zasług wpisują się także przedsięwzięcia promujące młodych twórców i wykonawców, takie jak m.in.: przygotowywane wspólnie z kaliską Filharmonią koncerty dyplomowe studentów WPA UAM oraz konkursy z cyklu ARS UNIVERSITATIS i wystawy podyplomowe realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.

Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

Staraniem Profesora pozyskano fundusze na budowę nowego kompleksu uniwersyteckiego w naszym mieście, uwzględniającego, obok zapotrzebowania Uczelni, także oczekiwania i potrzeby kaliszan. Z tego względu znalazły się w nim m.in. nowoczesna biblioteka i sala koncertowa, z której korzysta Filharmonia Kaliska oraz inni organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych i naukowych (dziś aula nosi imię profesora).

Profesor Jerzy Rubiński aktywnie uczestniczył w życiu społecznym naszego miasta. W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej oraz był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” (dziś jest jego patronem).

Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

Zawsze wrażliwy na los i potrzeby innych pociągał za sobą ludzi dobrej woli do przedsięwzięć charytatywnych, takich jak np. koncerty na rzecz Hospicjum w Rożdżałach, czy imprezy pod hasłem „Studenci – uczniom”. Za swoją działalność został uhonorowany w 2003 roku odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, a trzy lata później - odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. W 2008 roku Rada Miejska przyznała mu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Jeżeli chodzi o pasje pozamuzyczne Taty to należałoby wspomnieć o wędkarstwie, pszczelarstwie (w pewnym momencie pasieka liczyła nawet 50 uli) i uprawie róż

Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński
Wspomnienia - 10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

 Wyświetlany: 1404 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news154.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r