Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W DNIU 28 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Po trudnym okresie ograniczeń pandemicznych i braku możliwości organizacji spotkań z udziałem większej liczby osób , wpisując się terminem pomiędzy trzecią a czwartą falę zakażeń koronawirusem Covid-19 , we wtorek 28 września 2021 roku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego” . Spotkanie było okazją do omówienia działań Stowarzyszenia w poprzednim roku i całej kadencji , oraz planów na przyszłość.

Walne Zebranie Członków uchwaliło zmianę w Statucie Stowarzyszenia powołującą godność Prezesa Honorowego która została przyznana dotychczasowej wieloletniej prezes, pani Jolancie Mancewicz. Moc podziękowań za Jej dotychczasową pracę w stowarzyszeniu w imieniu obecnych złożyli wiceprezydent Mateusz Podsadny i nowo wybrany prezes Jacek Konopka.

Nowo wybrane władze stowarzyszenia prezentujemy w zakładkach: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

W czasie zebrania, członkowie Stowarzyszenia dzielili się uwagami dotyczącymi kontynuacji dotychczasowej pracy oraz pomysłami dotyczącymi społeczności Kalisza. Jako kluczowe działania wskazano dbanie o zdrowie mieszkańców i pomaganie najsłabszym i najbardziej potrzebującym.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28 września 2021 roku
 Wyświetlany: 3644 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news169.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r