Obecna strona znajduje się w przebudowie, część informacji może być już nieaktualna.

Już wkrótce nowa odsłona, w nowej technologii, zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

Zarząd Stowarzyszenia
Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego

Wojciech Piasecki - Zasłużony dla Miasta Kalisza
Z INICJATYWY NASZEGO STOWARZYSZENIA, UHONOROWANIE WOJCIECHA PIASECKIEGO - ZASŁUŻONYM DLA MIASTA KALISZA

W zaszczytnym gronie wyróżnionych honorowymi tytułami i medalami, które przyznawano z okazji tegorocznego Święta Miasta, znalazł się – z rekomendacji Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” - Wojciech Piasecki - ceniony pedagog z 44 letnim stażem, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, gdzie ukończył dwa kierunki. Pracę pedagogiczną rozpoczął jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Technicznych „WSK-PZL” w Kaliszu. Od 1982 r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, a od 2002 r. jest dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, której z jego inicjatywy nadano imię znanego kapłana kaliskiego księdza Józefa Sieradzana. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Jako dyrektor szkoły wykazał się dużymi umiejętnościami organizacyjno-pedagogicznymi. Stworzył nowoczesną bazę dydaktyczną oraz zapewnił wysoko wykwalifikowaną kadrę dla prowadzonych kierunków. Poszerzył ofertę edukacyjną szkoły, wprowadzając nowe kierunki kształcenia. Dzięki zaangażowaniu Wojciecha Piaseckiego Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum. W 2009 roku szkoła uzyskała najlepszy wynik ze szkół zawodowych ponadgimnazjalnych w Kaliszu z egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wojciech Piasecki jest w naszym mieście postacią znaną i poważaną. Oddanym, ofiarnym i bezinteresownym społecznikiem, otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Wspierał finansowo i aktywnie uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych, na przykład: akcjach na rzecz misji katolickiej w Kamerunie, akcjach WOŚP, Świątecznej Zbiórce Żywności, od wielu lat sponsoruje słodycze na półkolonie dla dzieci organizowane przez parafię św. Gotarda oraz upominki z okazji Mikołajek, wigilii klasowych, Dnia Dziecka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznego Przedszkola nr 15 i Publicznego Przedszkola nr 30, które otrzymało także komputery.

Uhonorowanie Wojciecha Piaseckiego odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza stanowić będzie wyraz podziękowania i uznania dla jego dotychczasowych zasług, jak też świadectwo poparcia dla osoby, która swoim życiem i działalnością potwierdza, jak łącząc zawodowy profesjonalizm i wrażliwość na potrzeby innych, można zbudować wspaniały potencjał.

 

 

 Wyświetlany: 2886 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news54.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r