Aktualności

wdk home page

Wymiana okien i drzwi oraz podłóg, remonty gabinetów, ocieplenie budynków, zainstalowanie w każdym z nich wind – przez wiele lat Miejski Zakład Obiektów Służby Zdrowia zrobił wiele by dostosować zaniedbane i niespełniające wymogów współczesności przychodnie do oczekiwań pacjentów, pracowników oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak decyzją rządzącej koalicji jednostka przestanie istnieć. Przychodniami trafią pod skrzydła Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – to oznacza, że pieniądze z czynszów, które do tej pory były wykorzystywane na remonty placówek zdrowia będą łatały dziury tam gdzie są długi – czyli w MZBM. Radni Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, uważając, że jest to zła decyzja, próbowali przekonać rajców do zmiany zdania. W zamian usłyszeliśmy wiele obraźliwych i krzywdzących słów pod naszym adresem od władz i radnych koalicji WS, SLD i PiS.

 Kolejny raz okazało się, że dotychczasowe nasze działania, które cieszyły się uznaniem mieszkańców są solą w oku obecnej władzy. Bez wątpienia kaliszanie doceniali wkład jaki wkładaliśmy nie tylko w ochronę ich zdrowia, ale także warunki w jakich byli leczeni. Przekształcenie w 2000 roku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejski Zakład Obiektów Służby Zdrowia pozwoliło nie tylko ocalić wiele miejsc pracy, ale także zmienić przychodnie w miejsca przyjemne pacjentom i odpowiadające im potrzebom oraz postępowi w medycynie. MZOSZ to jedyną jednostką samorządową, która nie była i nie jest finansowana z budżetu miasta a ściągalność czynszów jest 100%. 


 

wdk home page

Minęło 100 dni rządów ekipy Grzegorza Sapińskiego. Niestety z przykrością stwierdzamy, że w tym czasie nie podjęto żadnych decyzji dotyczących kontynuacji programów profilaktycznych, które z inicjatywy Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, były realizowane w ostatnich latach. Z niepokojem patrzymy też na realizacje zdań wybranych przez kaliszan w ramach wprowadzonego w ubiegłym roku budżetu obywatelskiego. Wśród trzynastu wskazanych przez mieszkańców projektów były dwa zaproponowane przez nasz klub – program wykrywania nowotworu jelita grubego i zakup samochodu dla Banku Chleba. Naszymi obawami podzieliliśmy się w czasie konferencji prasowej, która była też oceną stu dni obecnej kadencji samorządu.

 Profilaktyka i zdrowie od początku były najbliższe Stowarzyszeniu Wszystko dla Kalisza. Nasi radni, od momentu wejścia do Rady Miejskiej, wnioskowali, opiniowali i proponowali rozwiązania, które miały na celu poprawę zdrowia mieszkańców Kalisza. Stawialiśmy na profilaktykę. Dlatego wiele lat temu zainicjowaliśmy stworzenie miejskiego programu profilaktycznego, który w ostatnich latach był nasza dumą, ale i pozytywnie ocenianą przez kaliszan inicjatywą. Równie popularne były Białe Soboty, które zawsze przyciągały tłumy mieszkańców osiedla, na którym się odbywały. Niestety z niecierpliwością przyglądamy się realizacji programów profilaktycznych w tym roku. 


 

wdk home page

Szanowny Panie Przewodniczący składam z dniem dzisiejszym rezygnację  z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, jednocześnie składam rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Decyzję swoją motywuję brakiem zgody na standardy jakie w obecnej kadencji samorządu panują w Kaliszu.

Po pierwsze  nastąpiło blokowanie kontroli wnioskowanych przez  Komisję Rewizyjną ,na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej Kalisza na wniosek radnego Tadeusza Skarżyńskiego z PIS zawężono plan pracy Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli wnioskowanej przez radnych opozycji. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 09.02.2015r. koordynator zespołu kontrolnego do sprawy zbadania skargi Pana Zygmunta B. pan radny Dariusz Witoń z SLD przedstawił zmienioną wersję uzgodnionego wcześniej protokołu, sugerując jednocześnie, że prawidłowe byłyby pozaprawne działania Prezydenta Miasta Kalisza skutkujące ewentualnymi procesami przed sądami administracyjnymi.


 

wdk home page

18 grudnia 2014 roku już po raz kolejny w Restauracji „Bursztyn” w Kaliszu odbyło się opłatkowo-wigilijne spotkanie Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Przybyło liczne grono sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia. Spotkanie było okazją do podsumowania kolejnego roku jego działalności, a więc przede wszystkim działań wyborczych.  W czasie spotkania chwilą ciszy uczczono także pamięć zmarłej 12 października 2014 roku Barbary Rubińskiej, małżonki prof. Rubińskiego.


 

wdk home page

Osoby zaangażowane w tegoroczną kwestę na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy spotkały się wczoraj w Villi Calisia. Tradycyjnie już organizatorzy zbiórki podziękowali kwestarzom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę szczytną akcję.

Realizowane od 2001 roku przedsięwzięcie, zainspirowane przez Jolantę Macewicz, prezeskę Stowarzyszania „Wszystko dla Kalisza”, a organizowane przez kaliski Oddział PTTK i wspierane przez Urząd Miejski, w tym roku  przyniosło rekordowe efekty - 10.830,00 złotych. W zbiórkę, która jak co roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym, zaangażowało się blisko 70 kwestarzy - osoby reprezentujące różne środowiska: aktorzy, bibliotekarze, dziennikarze lokalnych mediów, sportowcy, samorządowcy i politycy, przewodnicy PTTK, uczniowie, studenci i harcerze.


 

wdk home page

470 badań i lekarskich konsultacji to bilans kolejnej akcji zdrowotnej z cyklu Białych Sobót. Tym razem akcja zorganizowana została na osiedlu Widok.

Kolejna w tym roku Biała Sobota odbyła się w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza. Organizatorami akcji byli: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J. Rubińskiego, dyrekcja szkoły oraz Rada Osiedla Widok.

Mieszkańcy Kalisza mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów oraz badań profilaktycznych i diagnostycznych dla całych rodzin: badania osteoporozy, poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, spirometrii, lampą ZEPTER oraz konsultacji w zakresie dietetyki, logopedii, zapobiegania i leczenia stóp oraz porad internisty.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udzielono łącznie  470 badań i konsultacji.

 


 

wdk home page

W sobotę 18.10.2014r. odbyła się kolejna w tym roku Akcja zdrowotna „Biała Sobota”, która została zorganizowana w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1, przy ul. Wykopaliskowej 45. Organizatorami akcji byli: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J. Rubińskiego, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 oraz Rada Osiedla Piwnice.

W ramach tej akcji mieszkańcy Kalisza mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów, badań profilaktycznych i diagnostycznych dla całych rodzin: badanie osteoporozy, poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, spirometria, lampa ZEPTER oraz konsultacje w zakresie dietetyki, logopedii, reumatologii oraz internistyczne.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udzielono łącznie 446 badań i konsultacji . Słodki poczęstunek przygotowało stowarzyszenie  „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J. Rubińskiego.


 

wdk home page

Jacek Konopka, wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie. Okazją do oficjalnego oddania odnowionej placówki były Targi Rolno-Ogrodniczych Agromarsz. Prace kosztowały prawie 3,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z budżetu województwa wielkopolskiego oraz samorządów południowej Wielkopolski w tym Kalisza.

Ostatni raz remont w Marszewie przeprowadzono 26 lat temu przed dożynkami centralnymi, w których wziął udział Wojciech Jaruzelski. Od 1988 roku robiono jedynie drobne naprawy. Kilka lat temu był nawet plan likwidacji Centrum. Jednak dzięki pomysłowi Michała Kalarusa, starosty powiatu pleszewskiego i staraniom Krzysztof Garbowskiego, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, udało się nie tylko placówkę ocalić, ale


 

wdk home page

Kaliszanie coraz chętniej wykonują badania profilaktyczne. Korzystają z programów finansowanych przez Miasto, których w bieżącym roku jest siedem, a dodatkowo cztery edukacyjne. Wielkim powodzeniem cieszą się "Białe soboty". Kaliszanie, w ramach Funduszu Obywatelskiego, poparli projekt wykonywania badań w kierunku nowotworów, a także inwestycje sprzyjające uprawianiu sportu i rekreacji.

Działania samorządu mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców omówiono na konferencji prasowej z udziałem wiceprezydenta Jacka Konopki, Jolanty Mancewicz, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, radnych – lekarzy Anny Zięby i Mirosława Gabrysiaka, radnego Grzegorza Chwiałkowskiego oraz Tomasza Rogozińskiego, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim.


 

Liczba wszystkich informacji: 118    
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r