Aktualności

wdk home page

Wszystkie propozycje zgłoszone przez Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” w ramach Funduszu Obywatelskiego uzyskały pełne poparcie mieszkańców Kalisza. Miasto oficjalnie podsumowało pierwsze w historii Kalisza takie powszechne głosowanie. Wypowiedziało się prawie 17 tysięcy kaliszan, wybrali oni 13 z 63 inwestycji, które  zrealizowane będą w przyszłym roku.

Zgłoszone do Funduszu Obywatelskiego przez stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” projekty to:

  • Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego
  • Zakup samochodu bagażowego do przewozu żywności dla Banku Chleba
  • Budowa w Kaliszu profesjonalnego Skateparku 

wdk home page

Blisko sto osób wzięło udział w pikniku, który w minioną środę zorganizowano dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul.Winiarskiej. To był mile spedzony czas, pensjonariusze wysłuchali występów muzycznych, uczestniczyli w grach i poczęstunku.

Pensjonariuszy i gości, wśród których nie zabrakło Jacka Konopki, wiceprezydenta miasta oraz Jolanty Mancewicz,  wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Kalisza i szefowej Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, powitała Renata Kobierska, dyrektorka placówki. 


 

wdk home page

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia Biała Sobota na Rypinku. W sumie przeprowadzono 517 badań i konsultacji lekarskich.

W sobotę 14 czerwca odbyła się kolejna w tym roku akcja zdrowotna z cyklu  „Biała Sobota”, która została zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 13 ul. Kordeckiego 34. W ramach tej akcji mieszkańcy Kalisza mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów, badań profilaktycznych  i diagnostycznych dla całych rodzin. Każdy mogł zbadać swój wzrok, słuch, pojemność płuc, poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Można było skorzystać z konsultacji z reumatologiem, logopedą i internistą.


 

wdk home page

6 czerwca w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się uroczysta sesja z okazji święta naszego miasta. W gronie wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza” znalazł się Waldemar Kuberacki.

Waldemar Kuberacki


 

wdk home page

Ponad 360 badań i konsultacji przeprowadzono podczas Białej Soboty na Osiedlu Szczypiorno. Kaliszanie badali zagrożenie osteoporozą, poziom cukru, cholesterolu, ciśnienie krwi, słuch, wzrok, wydolność płuc. Konsultowali się w zakresie dietetyki, logopedii, interny, profilaktyki i leczenia chorób stóp.


 

wdk home page

W dniu 7 czerwca 2014 roku, z okazji Święta Miasta Kalisza, w Parku Miejskim odbył się Festiwal Smaków, w którym wzięło udział Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza im. Profesora Jerzego Rubińskiego wraz z kaliskim Bankiem Chleba i Fundacją Miłosierdzie.

Na przygotowanym specjalnie z tej okazji stoisku można było spróbować chleba ze smalcem i ogórkiem, dostać prace artystyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne, a także różnorodne gadżety, a wśród nich torby ekologiczne i czapeczki z logo stowarzyszenia. 


 

wdk home page

Ponad 360 badań i konsultacji przeprowadzono podczas Białej Soboty na Osiedlu Szczypiorno. Kaliszanie badali zagrożenie osteoporozą, poziom cukru, cholesterolu, ciśnienie krwi, słuch, wzrok, wydolność płuc. Konsultowali się w zakresie dietetyki, logopedii, interny, profilaktyki i leczenia chorób stóp.

Akcja zdrowotna Biała Sobota została zorganizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Organizatorami akcji byli: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. J. Rubińskiego, dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 oraz Rada Osiedla Szczypiorno.


 

wdk home page

Blisko 400 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku kaliski samorząd na profilaktykę zdrowotną. Już teraz mieszkańcy mogą wykonać bezpłatne badania i konsultacje korzystając z trzynastu różnego rodzaju programów i akcji profilaktycznych. Temu głównie tematowi poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa w kaliskim  ratuszu.

Każdego roku rosną nakłady na realizację miejskich programów profilaktycznych. W bieżącym, na zadania z zakresu ochrony zdrowia z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota 386 tysięcy złotych – o blisko 20 tysięcy wyższa niż przed rokiem. Środki te pozwolą na zrealizowanie 13 programów i akcji zdrowotnych,  w tym 7 programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 4 programów edukacyjnych i 2 akcji szczepień.


 

wdk home page

Podczas Walnego zebrania Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, które odbyło się 8 maja w restauracji „Bursztyn” podsumowano całoroczną działalność organizacji. Uchwalono program działania na 2014 rok.

W imieniu zarządu sprawozdanie z działalności złożyła prezes Jolanta Mancewicz. Utrzymujemy swoją tożsamość od wielu lat, nie zmieniamy kierunków działania.

Stowarzyszenie było współorganizatorem 11 „białych sobót” akcji prozdrowotnych kierowanych do mieszkańców naszego miasta , kwesty na zabytkowe cmentarze , zawodów sportowych oraz konkursów plastycznych dla osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla dzieci z najbardziej potrzebujących pomocy rodzin , przekazywaliśmy słodycze dla dzieci z Domu Dziecka pamiętaliśmy również o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej.


 

Liczba wszystkich informacji: 118    
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r