Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - 2014-05-08
STOWARZYSZENIE „WSZYSTKO DLA KALISZA”, PODSUMOWAŁO CAŁOROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Podczas Walnego zebrania Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, które odbyło się 8 maja w restauracji „Bursztyn” podsumowano całoroczną działalność organizacji. Uchwalono program działania na 2014 rok.

W imieniu zarządu sprawozdanie z działalności złożyła prezes Jolanta Mancewicz. Utrzymujemy swoją tożsamość od wielu lat, nie zmieniamy kierunków działania.

Stowarzyszenie było współorganizatorem 11 „białych sobót” akcji prozdrowotnych kierowanych do mieszkańców naszego miasta , kwesty na zabytkowe cmentarze , zawodów sportowych oraz konkursów plastycznych dla osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla dzieci z najbardziej potrzebujących pomocy rodzin , przekazywaliśmy słodycze dla dzieci z Domu Dziecka pamiętaliśmy również o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej.

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

W ramach budżetu obywatelskiego zgłosimy projekt akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania nowotworów w tym jelita grubego.

Podczas zebrania poruszano kwestie przygotowania do jesiennych wyborów samorządowych.

Członkowie stowarzyszenia jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium.

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

Wszystko dla Kalisza - Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”, podsumowało całoroczną działalność - Walne Zgromadenie 2014-05-08

 Wyświetlany: 3071 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news119.html&page=1&pcount=1 ]