Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku
KWESTUJEMY PO RAZ CZTERNASTY!

Odrestaurowanie grobowca Mikołaja Henryka Milera - powstańca styczniowego to ponownie cel, na który fundusze zbierać będą uczestnicy Kwesty na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy. Czternasta już edycja tej szczytnej społecznej akcji odbędzie się tradycyjnie 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym.

Ubiegłoroczna zbiórka, podczas której do puszek wolontariuszy trafiło 10.322,98 zł., przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu restauracji znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej grobowca Henryka Mikołaja Milera. To właśnie ten obiekt został wytypowany w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu i Parafią Katedralną św. Mikołaja w Kaliszu, w związku z przypadającą w 2013 r. 150.rocznicą wybuchu powstania styczniowego.

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Tegoroczna zbiórka stanowić będzie kontynuację tych działań, a zebrane fundusze mają umożliwić podjęcie prac remontowych nagrobka.

- Wierzymy, że wsparcie i hojność kaliszan, którym wyraz dali już niejednokrotnie, pozwolą zachować dla potomnych miejsce wiecznego spoczynku wielkiego patrioty i powstańca styczniowego. Dzięki życzliwości i zrozumieniu jakie zarówno kaliszanie jak i inni odwiedzający w tym dniu Cmentarz Komunalny, okazują tej szlachetnej idei udaje nam się systematycznie remontować kolejne cenne nagrobki na zabytkowych nekropoliach – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Jacek Konopka, wiceprezydent Kalisza.

- Myślę, że o celowości tej akcji nikogo nie trzeba przekonywać. Na naszych cmentarzach jest mnóstwo pięknych nagrobków poświęconych osobom, które żyły tu przed nami i pracowały na przyszłość tego miasta. Warto zachować je dla potomnych, odrestaurowywać, odbudowywać, poprawiać wygląd zabytkowych kaliskich nekropolii, ratować je przed zniszczeniem. To nasza wewnętrzna potrzeba i zarazem pewien obowiązek wobec przodków. Mam nadzieję, że i w tym roku zbiórka zakończy się sukcesem. Gorąco zachęcam wszystkich kaliszan i przyjezdnych, którzy1 listopada odwiedzą Cmentarz Komunalny, do wsparcia naszej akcji. Zapraszam też wszystkich chętnych, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w zbiórkę, by dołączyli do grona naszych wolontariuszy - podkreśla Jolanta Mancewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza i inicjatorka zbiórki.

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Warto przypomnieć, że podczas trzynastu kolejnych kwest udało się zebrać ponad 80 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze znalazły już swoje przeznaczenie. Dzięki nim uratowano przed całkowitym zniszczeniem i zapomnieniem kilka cennych nagrobków zacnych obywateli naszego miasta.

- Udało się dofinansować koszty prac konserwatorskich przy renowacji grobów: Adama Chodyńskiego - patrona kaliskich przewodników turystycznych i płk. Rafała Zajączka położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej, a także grobu rodziny Daragana, z cmentarza prawosławnego przy ul. Górnośląskiej. Ponadto Parafia św. Mikołaja w Kaliszu wykonała remont więźby i pokrycia dachowego na kaplicy grobowej Rodziny Żuczkowskich, gdzie pochowana została Zofia Hieropolitańska, zasłużona dla kaliskiego muzealnictwa, a także naprawiono ogrodzenie przy kaplicy Repphanów na cmentarzu ewangelicko – augsburskim. W 2012 roku zakończono remont grobowca kryjącego szczątki rodzin Myszkiewiczów i Grabowskich oraz Katasanowów na cmentarzu prawosławnym. Koszt prac remontowych wyniósł 30.000 zł. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić rekord zbiórki. Że dopisze pogoda, że nie zawiodą kwestarze i Ci, którzy od lat wspierają nas datkami i że wkrótce będziemy mogli przystąpić do renowacji grobowca Henryka Mikołaja Milera – mówi Jarosław Dolat z kaliskiego oddziału PTTK.

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

Wszystko dla Kalisza - Ukwiecili Kalisz - 1 listopada - kwestujemy po raz czternasty! - 2 października 2014 roku

 Wyświetlany: 3622 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news134.html&page=1&pcount=1 ]