Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie
WICEPREZYDENT KALISZA WZIĄŁ UDZIAŁ W OTWARCIU WYREMONTOWANEGO CENTRUM EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W MARSZEWIE

Jacek Konopka, wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie. Okazją do oficjalnego oddania odnowionej placówki były Targi Rolno-Ogrodniczych Agromarsz. Prace kosztowały prawie 3,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z budżetu województwa wielkopolskiego oraz samorządów południowej Wielkopolski w tym Kalisza.

Ostatni raz remont w Marszewie przeprowadzono 26 lat temu przed dożynkami centralnymi, w których wziął udział Wojciech Jaruzelski. Od 1988 roku robiono jedynie drobne naprawy. Kilka lat temu był nawet plan likwidacji Centrum. Jednak dzięki pomysłowi Michała Kalarusa, starosty powiatu pleszewskiego i staraniom Krzysztof Garbowskiego, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, udało się nie tylko placówkę ocalić, ale i przeprowadzić jej gruntowny remont.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

- Gdy przypominamy sobie jak ten ośrodek wyglądał jeszcze wiosną a jak wygląd teraz, to pewnie stali bywalcy zauważyli, że doszło do poważnej zmiany – mówił w czasie otwarcia Krzysztof Grabowski. – Myślę, że dziś nie ma wątpliwości, że Marszew jest ważnym punktem na mapie Wielkopolski a odbywające się tu targi jeszcze mocniej wpiszą się w kalendarz imprez skierowanych do producentów jak i wystawców oraz zwiedzających. Oczywiście rewitalizacja to nie koniec. Mamy plany związane z Marszewem i będziemy je realizować.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

Krzysztof Grabowski podkreślił, że remont Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie był możliwy dzięki współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z samorządami powiatowymi i gminnymi południowej Wielkopolski oraz lokalnej grupy działania, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także pracownicy ośrodka.

Krzysztof Grabowski podkreślił, że remont Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie był możliwy dzięki współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z samorządami powiatowymi i gminnymi południowej Wielkopolski oraz lokalnej grupy działania, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także pracownicy ośrodka.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

Remont Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie to zmiana wizualna oraz poprawa komfortu osób, które prezentują swoje produkty w czasie targów i biorą udział w organizowanych przez ośrodek szkoleniach. To także pierwszy krok by CEW zaczęło specjalizować się konkretnej dziedzinie.

- Stworzono lepsze warunki pracy a tym samym mamy szanse wpływać na zwiększenie konkurencyjności naszego rolnictwa na rynkach światowych. Do tego potrzebna jest wiedza. Jednym z naszych działań jest pokazywania tego, co aktualnie na rynkach techniki i produkcji rolnej jest najlepszego i najciekawszego – powiedział Ryszard Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu . – Tutaj rolnik dostaje wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Chcemy też iść w konkretną specjalizację zastosowania energii odnawialnych w rolnictwie i działaniom oszczędnościowym w budownictwie wiejskim. Mamy nadzieję, że otrzymamy na to środki z Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2020. Chcemy stworzyć m.in. Centrum Ochrony Roślin i stałą ekspozycję możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

Za te plany Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie pochwalił obecny na otwarciu wyremontowanego ośrodka Andrzej Grzyb. Poseł do Parlamentu Wielkopolskiego podkreślił, że odnawialne źródła energii to droga, którą zmierza Europa.

- Rolnictwo się zmienia – podkreślił Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Jedną ze specjalizacji tego ośrodka stają się odnawialne źródła energii, które powinny być przyszłością polskiej wsi. Rolnictwo tworzy w tym momencie wielki ruch, który nazywany jest biogospodarką gdzie produkcja pierwotna z rolnictwa, z rybołówstwa, z lasów, gospodarki nabrzeżnej staje się surowcami odnawialnymi. W skali europejskiej ta biogospodarka aż po biotechnologię zatrudnia ponad 22 miliony obywateli. To ok. 2 bilionów euro wytwarzanej produkcji to chyba nas powinno interesować.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

Piotr Walkowski, poseł polskiego Stronnictwa Ludowego i prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiedział, że Marszew to przykład kiedy niemożliwe staje się możliwe.

- Kiedy Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie podlegało bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa nie było możliwości by znaleźć środki na taki remont poprawę warunków. Dzięki współpracy samorządów wszystkich szczebli i determinacja kilku osób, wymienić trzeba marszałka Krzysztofa Grabowskiego, który stwierdził, że pozyskanie środków i porozumienie jest możliwe dziś mamy odnowiony Marszew – mówił Piotr Walkowski. – Dziękuję w imieniu rolników, ale także mieszkańców miast, którzy chętnie tutaj przyjeżdżają i biorą udział w targach.

Obecni na uroczystości otwarcia odnowionego Centrum Edukacyjno-Wystawowego przedstawiciele samorządów południowej Wielkopolski odebrali podziękowania za wkład finansowy pozwalający przeprowadzić remont. List dla Miasta Kalisza odebrał wiceprezydent Jacek Konopka.

- Marszew to nie tylko miejsce dla osób związanych ze wsią. Tutejsze targi zawsze ściągają wielu mieszkańców miast, którzy szukają roślin ozdobnych, ale i warzyw oraz tradycyjnej żywności – powiedział Jacek Konopka.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

Remont przeszło 16 pawilonów wystawienniczych. Wykonano modernizację budynku biurowo-hotelowego i budynków przyległych. Przebudowano drogę dojazdową, utwardzono ścieżki i powierzchnie wystawiennicze. Dodatkowo odwodniono główny plac targów i wybudowano dwa zbiorniki małej retencji.

Koszt rewitalizacji terenów wystawowych w Marszewie wyniósł ponad 3,4 mln zł, w tym 1 mln zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Modernizacja terenów wystawowych była możliwa dzięki wspólnemu wsparciu finansowemu samorządów powiatowych, gminnych i województwa, lokalnej grupy działania oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystko dla Kalisza - Wiceprezydent Kalisza wziął udział w otwarciu wyremontowanego Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie

 Wyświetlany: 3675 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news137.html&page=1&pcount=1 ]