Wszystko dla Kalisza - Apel w związku z pismem prezydenta o opuszczeniu pomieszczeń przez Grzegorza Chwiałkowskiego.
APEL W ZWIĄZKU Z PISMEM PREZYDENTA O OPUSZCZENIU POMIESZCZEŃ PRZEZ GRZEGORZA CHWIAŁKOWSKIEGO.
Zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o nie wyrzucanie Grzegorza Chwiałkowskiego i Banku Chleba z przystani przy Wale Piastowskim 3.

Wszystko dla Kalisza - Pismo Prezydenta Miasta Kalisza kierowane do Pana Grzegorza Chwiałkowskiego - Bank Chleba w Kaliszu.

Wszystko dla Kalisza - Apel w związku z pismem prezydenta o opuszczeniu pomieszczeń przez Grzegorza Chwiałkowskiego.

 Wyświetlany: 3569 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r