Podziękowania za walkę z bezrobociem
PODZIĘKOWANIA ZA WALKĘ Z BEZROBOCIEM

Uroczystości z okazji 20-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia odbyły się w auli WPA UAM w Kaliszu. Sala wypełniona była po brzegi. W spotkaniu, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy, wzięli udział parlamentarzyści, władze miasta, powiatu, podkaliskich gmin. Byli też dyrektorzy urzędów pracy z całego województwa, pracownicy służb zatrudnienia – byli i obecni, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z kaliską placówką. Wielu z nich odebrało podziękowania za dotychczasową pracę i poświęcenie w walce z bezrobociem i skutkami bezrobocia na terenie miasta i powiatu kaliskiego.

Wśród wyróżnionych była Jolanta Mancewicz – prezes Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, która od wielu lat jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Praca Powiatowej Rady ma wielkie znaczenie dla funkcjonowania urzędu pracy. To jej członkowie decydują o najbardziej istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania placówki i form pomocy osobom bezrobotnym.

Jolanta Mancewicz wyróżniona za walkę z bezrobociem

Razem z Jolantą Mancewicz wyróżnienia i gratulacje z rąk prezydenta miasta Janusza Pęcherza i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Artura Szymczaka, odebrali: poseł Leszek Aleksandrzak, a także Jan Kierzkowski – również członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 Wyświetlany: 3560 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r