Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak oraz Bożenna Pietniunas wyróżnieni odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”

W zaszczytnym gronie wyróżnionych honorowymi tytułami i medalami, które przyznawano z okazji tegorocznego Święta Miasta, znaleźli się – z rekomendacji Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” - ksiądz prałat Bolesław Stefaniak, proboszcz parafii św. Gotarda, duszpasterz naszego Stowarzyszenia oraz pani Bożenna Pietniunas długoletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu jak również prezes schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im.św.Brata Alberta w Kaliszu którą to została w 2000r.


Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak
Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak wyróżniony odznaczeniem - Zasłużony dla Miasta Kalisza.

Zdj.Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak wyróżniony odznaczeniem - "Zasłużony dla Miasta Kalisza"


Ksiądz Bolesław Stefaniak wnosi twórczy wkład w tradycje i życie duchowe Kalisza. Jest inicjatorem corocznej diecezjalnej Pielgrzymki „Od Wojciecha do Józefa”, która na stałe wpisała się w krajobraz miasta.

Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak wyróżniony odznaczeniem - Zasłużony dla Miasta Kalisza.

Zdj.Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak - Proboszcz parafii św. Gotarda"


Pielgrzymki z całej diecezji przybywają bowiem do patrona Polski- św.Wojciecha, by następnie kaliskimi ulicami udać się do patrona Kalisza i rodzin - św.Józefa. Pomimo pełnionych obowiązków, znajduje energię i czas na twórczą aktywność wykraczającą daleko poza granice wspólnoty parafialnej, co sprawia, że Jego Osoba wiąże się nierozerwalnie z wieloma aspektami życia społeczno - kulturalnego naszego miasta.


Bożenna Pietniunas
Rodowita kaliszanka, długoletnia dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaliszu, niegdyś przy ul.Zubrzyckiego, który zamknięto z uwagi na zły stan techniczny. Dlatego też, będąc wówczas radną Komisji Zdrowia, zabiegała, by w Kaliszu wybudować nowy dom. W ten sposób powstał Dom Pomocy przy ul.Winiarskiej.
Bożenna Pietniunas wyróżniona odznaczeniem - Zasłużony dla Miasta Kalisza.
Pani Bożenna jest osobą ambitną, o wysokiej kulturze osobistej, znającą problemy ludzkie, toteż przechodząc na za emeryturę nie zaprzestała interesować się sprawami ludzkimi i w dalszym ciągu pomaga tym, którzy tej pomocy oczekują. W 2000r. została prezesem „Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im.Św.Brata Alberta w Kaliszu” i podjęła uwieńczone sukcesem starania o pozyskanie pieniędzy z Funduszu Holenderskiego na Centralną i Wschodnią Europę na budowę nowego schroniska, Udało się. Pani Bożenna Pietniunas poświęcając swoje siły i czas, dzięki skromnym dotacjom, prowadzi wciąż schronisko profesjonalnie, poszukuje innych źródeł finansowania, oraz zdobywania żywności, odzieży i wyposażenia. Jednocześnie wspiera i pomaga mężczyznom w wychodzeniu z nałogów, pozyskiwaniu pracy, mieszkań oraz zdobywaniu nowych kwalifikacji. Jest osobą godna naśladowania, rzetelną, sumienną, cieszy się uznaniem wśród Społeczeństwa Kaliskiego i Władz Samorządowych, czego dowodem jest zdobycie tytułu Złotej Kaliszanki w 2005r.
Dziś pani Bożenna Pietniunas, nie ustaje w swych wysiłkach i staraniach, nie zważa na trudy i przeciwności losu, zdecydowanie wyciąga pomocną dłoń w stronę zagubionych, skazanych na margines i bezdomnych, ratując ich przed wykluczeniem społecznym. Konsekwentnie zabiega o miejsce do spania, o żywność i odzież.
Buduje siłą ducha i hartem woli oraz ofiarnym sercem Kaliskie Schronisko Brata Alberta.
Jest dla przebywających tam ludzi błogosławieństwem i nadzieją. I za to czynimy dziś wdzięczność, bo i zasłużoną dla Miasta jest – pani Bożenna Pietniunas wyjątkową.
 Wyświetlany: 3674 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r