Będą pieniądze na proekologiczne akcje
BĘDĄ PIENIĄDZE NA PROEKOLOGICZNE AKCJE

Dobra wiadomość, dla osób planujących np. zmianę systemu ogrzewania. Już wkrótce Urząd Miejski będzie mógł finansowo wesprzeć tę inwestycję. Możliwość dofinansowania zmiany systemu ogrzewania istniała w Kaliszu już kilka lat temu. Miasto wspierało również likwidację szamb. Wszystko to w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Jakiś czas temu fundusz jednak zlikwidowano. Mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości uzyskania dofinansowania np. do zmiany systemu ogrzewania czy likwidacji szamba. Te akcje akurat były bardzo potrzebne i być może warto do nich wrócić – mówiła na posiedzeniu komisji ochrony środowiska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Jolanta Mancewicz.

W obradach komisji brali udział naczelnicy ratuszowych wydziałów. Na bieżąco odpowiadali na pytania radnych.

- Fundusz taki był utworzony przez województwo. Powstawał dzięki pieniądzom z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Każdy samorząd otrzymywał określoną pulę środków i mógł wspierać np. akcje ekologiczne. Jakiś czas temu fundusze zlikwidowano. W grudniu znowu zmieniły się przepisy i ponownie jest możliwość organizowania akcji ekologicznych i dotowania osób fizycznych – informuje Ewa Maciaszek, naczelnik wydziału środowiska kaliskiego magistratu.

Zmieniają się jednak nieco zasady przyznawania dotacji mieszkańcom. Teraz każdą akcję, organizowaną przez wydział, musi zaakceptować rada miejska. Żeby mieszkańcy Kalisza mogli otrzymać pieniądze na proekologiczne inwestycje, odpowiednie uchwały powinny być podjęte jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

 Wyświetlany: 3625 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r