LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ !

Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu była tematem konferencji prasowej zorganizowanej dziś przez Miasto Kalisz i klub radnych "Wszystko dla Kalisza". Przedstawicieli mediów zaproszono do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jednym z tematów był programy profilaktyki zdrowotnej, w tym program wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwiotwórczego.  

W spotkaniu  z dziennikarzami uczestniczyli: reprezentujące gospodarzy: Halina Ławniczak, zastępca dyrektora  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Małgorzata Tarnawska i Ewa Melka-Foltyńska; władze samorządowe: Jacek Konopka, wiceprezydent Miasta Kalisza, Jolanta Mancewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza; radni-lekarze lek. med. Mirosław Gabrysiak - Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki  Społecznej Rady Miejskiej Kalisza oraz lek. med. Anna Zięba; Robert Lis, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych;  lek. med. Jolanta Graboś – Michalak, specjalista hematolog oraz reprezentujące Stację Sanitarno– Epidemiologiczną w Kaliszu: Teresa Pasik, specjalista ds. promocji zdrowia i Mariola Dwużnik, kierownik sekcji epidemiologii.  Materiał pochodzi ze strony http://www.kalisztv.pl

Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

 Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

 Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

 - Władze Miasta od wielu lat przykładają istotną uwagę do zadania ochrony zdrowia jakie ciąży na samorządzie lokalnym z ustawy kompetencyjnej. W ostatnich latach systematycznie wzrastały nakłady na realizację miejskich programów profilaktycznych w zakresie diagnostyki i bezpośredniej oceny stanu zdrowia mieszkańców oraz edukacji zdrowotnej. W roku 2010 r. było realizowanych 13 programów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w tym nowy program profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Gruczołu Krokowego u Mężczyzn (raka prostaty ) – polegający na oznaczeniu markeru PSA we krwi. Łącznie zrealizowano 10 programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz 3 edukacyjne.  Niezależnie od tego prowadzona była akcja „Białych Sobót”. W sumie na wszystkie programy polityki zdrowotnej w roku 2010 r. zaplanowano w budżecie kwotę 411.700 zł – mówił Jacek Konopka, wiceprezydent Miasta Kalisza.
W roku 2010 zrealizowano programy diagnostyczno - konsultacyjne:

 • wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet od 20. roku życia:

- 700 mammografii oraz 690 badania usg
- lekarze onkolodzy przebadali 600 kobiet w wieku od 20 roku życia;

 • chorób układu krążenia z roczników 1970 i starszych,

-   1438 badań;

 • wczesnego wykrywania chorób płuc

- 771 rtg płuc oraz 220 spirometrii;

 • wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych

- 1191 badań;

 • wykrywania wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat

 - wykonano 273 badań;  

 • wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa

- 1927 badań radiologicznych kręgosłupa ( w trzech odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym);

 • medycyny sportowej dla młodzieży do 21. roku życia uprawiającej czynnie sport w kaliskich klubach sportowych,

- wykonano ok. 1144 badań diagnostycznych.

 • wczesnego wykrywania czerniaka

- wykonano 121 konsultacji

 • wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn ( raka prostaty ) – 1250 badań

W ramach miejskiego programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” ze szkoleń skorzystało 139 kobiet.

Zrealizowano również programy o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym:

 • ”Ratowanie życia” - przeszkolono 1119 uczniów gimnazjów z klas III ;
 • w sprawie profilaktyki raka szyjki macicy i zagrożeń wirusem HPV uczestniczyło ok. 3000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas I;  
 • „STOP PNEUMOKOKOM” polegający na zaszczepieniu dzieci w kaliskich żłobkach przeciw pneumokokom, które do 31 marca ukończyły drugi rok życia, z którego skorzystało 101 dzieci.

Białe soboty to akcje profilaktyczne na terenie osiedli kaliskich, pozwalające mieszkańcom wykonać rożne badania diagnostyczne obrazujące ich stan zdrowia. Celem tych akcji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych. Cykliczną realizację białych sobót rozpoczęto w 2004 r. i w tym czasie przeprowadzono następującą ilość badań i konsultacji lekarskich:
2004 – 5055
2005 – 3071
2006 – 4443
2007 - 3922
2008 – 4000
2009 – 5000
2010 – 4500
Łącznie przeprowadzono 29.991 badań diagnostycznych i konsultacji.

Rok 2010 przyniósł kolejne 13 tego typu akcji na różnych osiedlach miasta, przy czym ich cecha charakterystyczną był udział lekarzy specjalistów: reumatologa, pulmonologa, laryngologa i chirurga . Kaliszanie skorzystali z ok. 4500 badań diagnostycznych.
Ponadto w zakresie promocji zdrowia na zlecenie Miasta zrealizowano w klasach drugich kaliskich szkół ponadgimnazjalnych program pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”. W czasie wykładów edukator przedstawił problem choroby, sposobu jej leczenia , pomocy i wsparcia w stosunku do młodych diabetyków. Powiązania cukrzycy typu 2 a nawyków żywieniowych oraz promował zdrowy styl życia. Prowadzącym szkolenia była znana w środowisku diabetyków pani Elżbieta Dębska założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

W budżecie na 2011 r. na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zarezerwowano  411.700 zł. Planowane jest uruchomienie nowego programu wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwiotwórczego. Program miałby składać się z trzech elementów. Po pierwsze wykonanie badania morfologii,  drugi etap to wykonanie badania usg jamy brzusznej i ostatni etap to skierowanie pacjenta na konsultacje z lekarzem hematologiem.

O potrzebie wprowadzenia nowego programu wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwiotwórczego mówiły: lek. med. Jolanta Graboś – Michalak, specjalista hematolog oraz lek. med. Anna Zięba, radna Rady Miejskiej Kalisza.  

O działaniach podejmowanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu, w zakresie promocji zdrowia mówiła Teresa Pasik, specjalista ds. promocji zdrowia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. W kwestii zachorowań na przypadki grypopodobne na terenie miasta mówiła Mariola Dwużnik, kierownik sekcji epidemiologii Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Jak zaznaczyła Mariola Dwużnik, na terenie Kalisza nie ma sytuacji alarmowej zagrożenia zachorowaniem na grypę wywołaną wirusem AH1N1 w Kaliszu.

BIM

Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

Polityka zdrowotna realizowana w Kaliszu

 Fot. BIM

 Wyświetlany: 3729 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r