Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza ” im. Prof. Jerzego Rubińskiego za rok 2010
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „WSZYSTKO DLA KALISZA ” IM. PROF. JERZEGO RUBIŃSKIEGO ZA ROK 2010
W dniu 14.04.2011 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia.

Tematem zebrania było podsumowanie i ocena działania Stowarzyszenia w roku 2010r.

Rok 2010 przysniósł wiele ważnych wydarzeń w tym wybory samorządowe do Rady Miejskiej Kalisza . Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „WSZYSTKO DLA KALISZA” jako jeden z pierwszych zarejestrował listę z pełnym składem kandydatów na radnych oraz rozliczył kampanię wyborczą.


Uzyskaliśmy cztery mandaty o jeden mniej w porównaniu do poprzednich kampanii.


W 2010 r. stowarzyszenie było współorganizatorem dziewięciu t.z. „Białych Sobót” ( na ogólną ilość – 13 ). wykonano ponad 5000 badań i konsultacji. Na podkreślenie zasługuje również liczba wykonanych badań i konsultacji w ramach realizowanych programów profilaktycznych w roku 2010 – 10.000


Skierowaliśmy wniosek do Pana Prezydenta Miasta o przekazanie środków z budżetu miasta na program profilaktyczny – wczesnego wykrywania chorób krwi. Program będzie realizowany w II półroczu b.r.


Z naszej inicjatywy organizowane są kwesty na zabytkowe cmentarze oraz konkurs „Zielony Kalisz”. Zorganizowaliśmy Dzień Seniora, Dzień kobiet oraz piknik dla mieszkańców DPS. Przekazywaliśmy podopiecznym Domu Dziecka słodycze. Wraz z Fundacją Miłosierdzie współuczestniczyliśmy w organizowaniu zawodów sportowych i konkursów plastycznych dla osób niepełnosprawnych. Pan Grzegorz Chwiałkowski Prezes „Banku Chleba” pozyskał w 2010 r. artykuły spożywcze ( o wartości ponad 1 mln zł ) które przekazane zostały osobom najuboższym w naszym mieście.


Bardzo istotnym wydarzeniem było umieszczenie w Kościele na Osiedlu Winiary tablicy poświęconej patronowi naszego stowarzyszenia śp. Prof. Jerzemu Rubińskiemu. Przekazalismy kielich na rzecz Parafii Błogosławionego Michała Kozala w Winiarach. Sponsorowaliśmy „Bieg winiarski” organizowany przez Radę Osiedla Winiary.


Radni z naszego stowarzyszenia uczestniczyli w zebraniach Rad Osiedlowych i pomogli w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Brali również udział w komisjach merytorycznych i sesjach Rady Miasta składając interpelacje które dotyczyły budowy dróg, kanalizacji, gospodarki odpadami,dożywiania dzieci,regulacji koryta rzeki Prosny.


Najistotniejsze działania w sferze społecznej i mieszkaniowej nadzorowanej przez wice prezydenta Jacka Konopkę:


  1. Powstanie pierwszego w Kaliszu Rodzinnego Domu Dziecka . W tym celu Miasto zakupiło, wyremontowało i wyposażyło budynek rodzinny który stał się nowym domem dla piątki potrzebujących dzieci. Wraz z dziećmi w domu zamieszkała i otoczyła je opieką rodzina z trójką własnych dzieci. Warto podkreślić, iż taka rodzinna placówka opiekuńcza jest najlepszą i najtańszą forma opieki nad dziećmi. Barierą w rozwoju placówek rodzinnych jest brak chętnych rodzin aby podjąć się tego niełatwego zadania.
  2. Zakończono remont i przekazano stowarzyszeniu „Karan” budynek przeznaczony na utworzenie jedynego w Wielkopolsce oddziału dziennego dla osób uzależnionych od narkotyków. Przygotowane pomieszczenia pozwoliły zabiegać w Narodowym Funduszu Zdrowia o środki na uruchomienie kontraktu. Z początkiem bieżącego roku oddział dzienny funkcjonuje i udziela pomocy, głównie młodzieży.
  3. W Domu Pomocy Społecznej zakończono realizowany w cyklu dwuletnim kompelsowy remont pokoi, łazienek i korytarzy w starym skrzydle budynku wraz z wymianą instalacji wod-kan. Zakończone prace to nie tylko wygoda i ładny wygląd ale również zakończenie uciążliwości dla mieszkańców i personelu gdyż prace wykonywane były w trakcie normalnego funkcjonowania placówki.
  4. Rozpoczęto budowę czterech budynków mieszkalnych KTBS na os. Dobrzec gdzie powstanie 176 mieszkań, natomiast przy ul. Prostej KTBS kontynuowała budowę 50 mieszkań. Przygotowano także inwestycję i wyłoniono wykonawcę budynku komunalnego z 24 mieszkaniami zlokalizowanego w Szczypiornie. Mieszkania komunalne przeznaczone będą głównie na wymianę dla osób zdających inne lokale tak aby polepszyć gospodarowanie istniejącym zasobem lokalowym.
  5. W ubiegłym roku wykonano także remont pomieszczeń Banku Chleba. Natomiast w bieżącym roku zaplanowano adaptacje pomieszczeń na Bankiem Chleba ( I i II piętro ) na lokale socjalne i wykon anie elewacji zewnętrznej budynku. Na przedmiotowe prace uzyskano w ubiegłym roku dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 30%.Z A R Z Ą D    S T O W A R Z Y S Z E N I A
Kalisz 14.04.2011 r.
 Wyświetlany: 3009 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r