Archiwum informacji

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   wdk home page

Niezwykły klimat Bożego Narodzenia tworzą spotkania. Na co dzień zabiegani i zajęci zwykłymi sprawami, w tym wyjątkowym czasie zwalniamy i skupiamy się na drugim człowieku. Podsumowujemy mijający rok. Snujemy plany na przyszłość. Jesteśmy ze sobą otoczeni dźwiękami kolęd i zapachem choinki. Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta a Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” to też wielka rodzina, która do wspólnej wigilijnej wieczerzy zasiadła 10 grudnia.

 Tradycyjnie członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” spotkali się w restauracji Bursztynowej. Zaproszenie na Wigilię przyjęli m.in. prezydent dr Janusz Pęcherz oraz jego wieloletni zastępca Daniel Sztandera. W gronie, które połamało się z nami opłatkiem i złożyło życzenia byli także kaliscy przedsiębiorcy. 


 

wdk home page

„Wszystko dla Kalisza” kontynuuje swoje prozdrowotne działania. Kilka lat temu Stowarzyszenie było pomysłodawcą a później współorganizatorem cyklicznych spotkań pod nazwą Białe Soboty. Teraz kiedy weekendowe spotkania ze zdrowiem organizowane przez Urząd Miasta odbywają się pod hasłem Zdrowy Kalisz także i my chcemy zachęcać kaliszan do aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i zwracania uwagi na to, co jemy. Dlatego w czasie sobotniego festynu zdrowotnego na osiedlu Piwonice nie mogło zabraknąć naszego reprezentanta.

Z mieszkańcami osiedla, którzy przyszli na boisko przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów, spotkał się Mirosław Gabrysiak, radny Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza, ale przede wszystkim lekarz. 


 

wdk home page

Zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o nie wyrzucanie Grzegorza Chwiałkowskiego i Banku Chleba z przystani przy Wale Piastowskim 3.


 

wdk home page

Mateusz przyjazny to tegoroczny kandydat Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” im. Jerzego Rubińskiego do tytułu „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. Kandydaturę zgłaszamy w porozumieniu z Kaliskim Towarzystwem Historycznym. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania podejmowane przez naszego kandydata do tego zaszczytnego wyróżnienia, zasługują na ich nagrodzenie i wpisanie Mateusza Przyjaznego do miejskiego Panteonu osób zasłużonych.

Mateusz Przyjazny to nauczyciel  wieloletnim stażem oraz prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego. Obok zawodowych obowiązków z dużym zaangażowaniem włącza się w akcje mające na celu propagowanie naszej małej Ojczyzny oraz przybliżanie wielkich dat związanych z historią Polski i przełomowymi wydarzeniami z jej przeszłości. 


 

wdk home page

Członkowie Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” imienia profesora Jerzego Rubińskiego spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Ocena pracy w minionym roku była też okazją by zaplanować najbliższe miesiące. Jak zawsze najważniejsze dla naszego Stowarzyszenia jest dbanie o zdrowie mieszkańców Kalisza oraz pomaganie najsłabszym i najbardziej potrzebującym.

 

Ubiegły rok był udany dla Stowarzyszenia. Kolejny raz mieszkańcy Kalisza docenili naszą pracę w Radzie Miejskiej i w listopadowych wyborach obdarzyli nas zaufaniem pozwalając na zdobycie 5 mandatów. Zmieniła się scena polityczna w naszym mieście i zmieniła się też Rada Miejska. Jednak nie zmieniły się nasze cele. Pięciu radnych Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” chce pracować na rzecz poprawiania opieki zdrowotnej w mieście, zwiększania świadomości mieszkańców o konieczności badań profilaktycznych i konieczności pomocy tym, którzy sami nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie.


 

wdk home page

Wymiana okien i drzwi oraz podłóg, remonty gabinetów, ocieplenie budynków, zainstalowanie w każdym z nich wind – przez wiele lat Miejski Zakład Obiektów Służby Zdrowia zrobił wiele by dostosować zaniedbane i niespełniające wymogów współczesności przychodnie do oczekiwań pacjentów, pracowników oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak decyzją rządzącej koalicji jednostka przestanie istnieć. Przychodniami trafią pod skrzydła Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – to oznacza, że pieniądze z czynszów, które do tej pory były wykorzystywane na remonty placówek zdrowia będą łatały dziury tam gdzie są długi – czyli w MZBM. Radni Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, uważając, że jest to zła decyzja, próbowali przekonać rajców do zmiany zdania. W zamian usłyszeliśmy wiele obraźliwych i krzywdzących słów pod naszym adresem od władz i radnych koalicji WS, SLD i PiS.

 Kolejny raz okazało się, że dotychczasowe nasze działania, które cieszyły się uznaniem mieszkańców są solą w oku obecnej władzy. Bez wątpienia kaliszanie doceniali wkład jaki wkładaliśmy nie tylko w ochronę ich zdrowia, ale także warunki w jakich byli leczeni. Przekształcenie w 2000 roku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejski Zakład Obiektów Służby Zdrowia pozwoliło nie tylko ocalić wiele miejsc pracy, ale także zmienić przychodnie w miejsca przyjemne pacjentom i odpowiadające im potrzebom oraz postępowi w medycynie. MZOSZ to jedyną jednostką samorządową, która nie była i nie jest finansowana z budżetu miasta a ściągalność czynszów jest 100%. 


 

wdk home page

Minęło 100 dni rządów ekipy Grzegorza Sapińskiego. Niestety z przykrością stwierdzamy, że w tym czasie nie podjęto żadnych decyzji dotyczących kontynuacji programów profilaktycznych, które z inicjatywy Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, były realizowane w ostatnich latach. Z niepokojem patrzymy też na realizacje zdań wybranych przez kaliszan w ramach wprowadzonego w ubiegłym roku budżetu obywatelskiego. Wśród trzynastu wskazanych przez mieszkańców projektów były dwa zaproponowane przez nasz klub – program wykrywania nowotworu jelita grubego i zakup samochodu dla Banku Chleba. Naszymi obawami podzieliliśmy się w czasie konferencji prasowej, która była też oceną stu dni obecnej kadencji samorządu.

 Profilaktyka i zdrowie od początku były najbliższe Stowarzyszeniu Wszystko dla Kalisza. Nasi radni, od momentu wejścia do Rady Miejskiej, wnioskowali, opiniowali i proponowali rozwiązania, które miały na celu poprawę zdrowia mieszkańców Kalisza. Stawialiśmy na profilaktykę. Dlatego wiele lat temu zainicjowaliśmy stworzenie miejskiego programu profilaktycznego, który w ostatnich latach był nasza dumą, ale i pozytywnie ocenianą przez kaliszan inicjatywą. Równie popularne były Białe Soboty, które zawsze przyciągały tłumy mieszkańców osiedla, na którym się odbywały. Niestety z niecierpliwością przyglądamy się realizacji programów profilaktycznych w tym roku. 


 

wdk home page

Szanowny Panie Przewodniczący składam z dniem dzisiejszym rezygnację  z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, jednocześnie składam rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Decyzję swoją motywuję brakiem zgody na standardy jakie w obecnej kadencji samorządu panują w Kaliszu.

Po pierwsze  nastąpiło blokowanie kontroli wnioskowanych przez  Komisję Rewizyjną ,na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej Kalisza na wniosek radnego Tadeusza Skarżyńskiego z PIS zawężono plan pracy Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli wnioskowanej przez radnych opozycji. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 09.02.2015r. koordynator zespołu kontrolnego do sprawy zbadania skargi Pana Zygmunta B. pan radny Dariusz Witoń z SLD przedstawił zmienioną wersję uzgodnionego wcześniej protokołu, sugerując jednocześnie, że prawidłowe byłyby pozaprawne działania Prezydenta Miasta Kalisza skutkujące ewentualnymi procesami przed sądami administracyjnymi.


 

wdk home page

18 grudnia 2014 roku już po raz kolejny w Restauracji „Bursztyn” w Kaliszu odbyło się opłatkowo-wigilijne spotkanie Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Przybyło liczne grono sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia. Spotkanie było okazją do podsumowania kolejnego roku jego działalności, a więc przede wszystkim działań wyborczych.  W czasie spotkania chwilą ciszy uczczono także pamięć zmarłej 12 października 2014 roku Barbary Rubińskiej, małżonki prof. Rubińskiego.


 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

Liczba wszystkich informacji: 173    
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r