WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

W czwartek, 6 maja br., odbyło się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” im. prof. Jerzego Rubińskiego, któremu przewodniczyła Janina Kibler.

W zebraniu uczestniczyło 91 członków Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu sprawozdanie z jego działalności złożyła prezesująca naszemu Stowarzyszeniu Jolanta Mancewicz. Podkreśliła w nim aktywność wszystkich jego członków /w tym również nieobecnych na zebraniu/ w społecznym życiu miasta, a także kontynuację tradycyjnych, rzec można, „firmowych” dla WdK działań, takich jak organizowanie białych sobót w kaliskich osiedlach, udział w zainicjowanej niegdyś przez Stowarzyszenie dorocznej kweście na ratowanie zabytkowych kaliskich nekropolii, udział w konkursie „Zielony Kalisz”, oraz współprace ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych.Wiele istotnych dla mieszkańców spraw podnoszą również na sesjach Rady Miejskiej, składając liczne interpelacje, radni z klubu „Wszystko dla Kalisza”.

Uczestnicy zebrania zatwierdzili przedstawiony przez zarząd program działania, wnosząc do niego kilka zaproponowanych w dyskusji punktów, m.in. dotyczących kultury oraz ułatwiania dostępności strony internetowej, którą odwiedziło już ponad 8 tysięcy internatów.

W dyskusji podkreślano to, że Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” dba o zachowanie swej tożsamości - bezpartyjnego charakteru oraz otwarcia na współpracę ze wszystkimi, którzy działają dla naszego miasta i jego mieszkańców. W tym kontekście nawiązano do zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes Jolanta Mancewicz zachęcała do jak najlepszego przygotowania się do kandydowania, akcentując fakt, iż nasze Stowarzyszenie konsekwentnie, od początku swego istnienia – jako jedyne w wyborczej walce – swoje listy kandydatów do Rady Miejskiej Kalisza układa nie według „miejsc”, ale alfabetycznie.

Zdj.1 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
Zdj.2 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
Zdj.3 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
Zdj.4 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
Zdj.5 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dl Kalisza".
Zdj.6 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
Zdj.7 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza
Zdj.Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Wszystko dla Kalisza".
 Wyświetlany: 3641 razy