Nagrody dla naszej koleżanki dr Katarzyny Piątkowskiej–Pinczewskiej

Rok 2009 był wyjątkowo obfity w nagrody dla naszej koleżanki dr Katarzyny Piątkowskiej – Pinczewskiej. Na początku października (dokładnie 2 X 2009 r., podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/10 na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, w Sali Koncertowej im. Prof. Jerzego Rubińskiego) uhonorowana została wyróżnieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymując Odznakę Honorową – „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.Także w październiku, również władze naszego miasta uhonorowały K. Pinczewską aż dwiema nagrodami Prezydenta Miasta Kalisza: 13 października jako dyrektor kaliskiej Szkoły Muzycznej otrzymała nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a dwa dni później, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego – Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sezonie kulturalnym 2008/09.

Katarzyna Piatkowska – Pinczewska od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego”, a od ponad roku członkiem Zarządu. Związana zawodowo z dwiema instytucjami:

- Wydziałem Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Muzyki Organowej i Sakralnej, a wcześniej – w latach 2002-2008 przez okres dwóch kadencji pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i studiów stacjonarnych (dziekanem był wówczas prof. Jerzy Rubiński), jest członkiem Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i członkiem Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, a także członkiem Rady Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu

- Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, w której od kwietnia 2007 r. sprawuje funkcję dyrektora tej znakomitej, prężnie działającej placówki.

Zbigniew Kościelak laureatem nagrody Prezydenta
Zdj.Wręczenie nagrody w dziedzinie kultury.
Zbigniew Kościelak laureatem nagrody Prezydenta
Zdj.Laureaci nagrody w dziedzinie kultury.
Zbigniew Kościelak laureatem nagrody Prezydenta
Zdj.Wręczenie nagrody dla pracowników edukacji.
Zbigniew Kościelak laureatem nagrody Prezydenta
Zdj.Laureaci nagrody dla pracowników edukacji.

 Wyświetlany: 3640 razy