Radni Naszego Stowarzyszenia w poprzednich kadencjach Rady Miejskiej

Poprzez aktywną obecność naszych członków – radnych Rady Miejskiej z Klubu „Wszystko dla Kalisza” – kształtujemy programowe uchwały samorządu, wpływamy na podejmowanie ważnych decyzji, na kierunki rozwoju miasta, na jego oblicze, podejmujemy wiele istotnych dla mieszkańców spraw, w szczególności dotyczących problemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W kadencji:

    2014-2018

    2010-2014

    2006-2010


Powrót do obecnej kadencji - P O W R Ó T
 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r