Z głębokim żalem informujemy o śmierci matki naszego kolegi Mirosława Gabrysiaka


HELENA GABRYSIAK


Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy współczucia składają


Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia "WSZYSTKO DLA KALISZA
im prof. JERZEGO RUBIŃSKIEGO"

Archiwum sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA W 2009R.

W dniu 10.02.2010 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia

Tematem zebrania Zarządu było podsumowanie i ocena działań Stowarzyszenia w roku 2009.

Wiceprezydent J. Konopka przekazał zebranym informację o działaniach Miasta w obszarach które nadzoruje. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:


  1. Oddanie do użytku 148 mieszkań przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. przy ul.Armii Krajowej (os. Dobrzec). Inwestycja kosztowała łącznie 20 mln zł. W nowoczesnych funkcjonalnych mieszkaniach o średniej powierzchni 47,5 m² zamieszkały rodziny zdające lokale komunalne, opuszczające mieszkania w budynkach do rozbiórki lub prywatnych oraz wpłacające własną partycypację. Razem z oddaną inwestycją zasób KTBS liczy łącznie 684 lokale mieszkalne. KTBS jeszcze w 2009 roku rozpoczęło kolejną budowę, przy ul.Prostej gdzie znajdować się będzie 50 mieszkań i pomieszczenia dla Rodzinkowego Domu Dziecka. W bieżącym roku realizowana będzie duża inwestycja przy ul.Kaczorowskiego na 176 lokali mieszkalnych.  2. W lipcu 2009r. oddano do użytku pierwszy w Kaliszu budynek socjalny z 73 lokalami. Na jedną osobę w lokalach przy ul.Podmiejskiej 2 przypada 5 m² powierzchni mieszkalnej. Każdy lokal posiada łazienkę, centralne ogrzewanie i przedpłatowy licznik energii elektrycznej. Zasób lokali socjalnych obecnie liczy prawie 200 lokali i systematycznie się zwiększa (poprzez przekształcanie wolnych substandardowych mieszkań na lokale socjalne). Posiadanie lokali socjalnych umożliwia Miastu prowadzenie skutecznej polityki mieszkaniowej, mobilizuje osoby zalegające z czynszem do systematycznego wnoszenia opłat. Efekty tych działań są już zauważalne nie tylko w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych (wzrost ściągalności czynszu w roku 2009 w porównaniu do roku 2007 z 93% do 97%) ale także w spółdzielniach mieszkaniowych.  3. Likwidacja Izby Wytrzeźwień – z dniem 01.07.2009 roku przestała funkcjonować Izba Wytrzeźwień przy ul.Warszawskiej. Już w roku 2004 Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” proponowało likwidację tej jednostki i przedstawiało propozycje rozwiązań w tym zakresie. W ubiegłym roku problem został rozwiązany. Zadanie opieki nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia przejęła Komenda Miejska Policji. Miasto wspomogło Policję w pracach remontowych pomieszczeń dla zatrzymanych oraz coroczną dotacją na koszty opieki medycznej. Przewidywane oszczędności to ok. 500 tys. złotych rocznie.

Bardzo ważnym wydarzeniem 2009 roku w kaliskim ratuszu było wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” postulowało w programie wyborczym w 2006 roku wdrożenie ISO jako elementu zapewniającego przestrzeganie przyjętych procedur, gwarantującego przejrzystość i transparentność pracy Urzędu Miejskiego i polepszającego jakość obsługi mieszkańców. Zarząd Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjął iż w 2010 roku UM w Kaliszu będzie funkcjonował zgodnie z przyjęta normą jakości.

W 2009 roku Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im.Prof.J.Rubińskiego było współorganizatorem dziewięciu tzw.„Białych Sobót” (na ogólną liczbę trzynastu). „Białe Soboty” mają charakter jednorazowych akcji zapewniających lokalnej społeczności możliwość skorzystania z podstawowych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. Ich podstawowym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, naszego miasta na konieczność przeprowadzenia różnego rodzaju badań profilaktycznych, które pozwolą na zdiagnozowanie choroby w jej początkowym stadium. W 2009 roku wykonano około 4500 badań i konsultacji. Początek tym akcjom dała „biała sobota” zorganizowana z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w 2003 roku, pozostałe współorganizowaliśmy cyklicznie w latach 2004 – 2009. Na podkreślenie zasługuje liczba wykonanych badań profilaktycznych w 2009 – 10.000. W ramach realizowanych programów profilaktycznych wykonywane były analizy laboratoryjne, badania diagnostyczne i konsultacje lekarskie. Ponadto zaszczepiono około 150 dzieci w kaliskich żłobkach szczepionką przeciwko pneumokokom wywołującym między innymi sepsę.

Rok 2009 obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń w których Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” czynnie uczestniczyło.

Byliśmy pomysłodawcą a zarazem współorganizatorem już dziewiątej kwesty na zabytkowe nekropolie kaliskie. Jak co roku 1 listopada kilkudziesięciu kwestarzy zbierało datki na cmentarzu komunalnym.

Zorganizowaliśmy piknik na stanicy harcerskiej w miejscowości Szałe dla seniorów zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej.

Byliśmy również współorganizatorami piątego „Biegu dla Serca” w kaliskim parku miejskim. Uczestniczący w nim biegacze i rowerzyści pokazują iż rekreacja sportowa jest świetna formą profilaktyki zdrowotnej.

Wraz z Fundacją Miłosierdzie współuczestniczyliśmy w organizacji zawodów sportowych i konkursów plastycznych dla osób niepełnosprawnych

„Bank Chleba” kierowany przez Grzegorza Chwiałkowskiego pozyskał w 2009 roku z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu art. spożywcze o wartości 275 000 zł (84 tony) oraz z firmy NESTLE – Winiary za kwotę 180.000 zł (20 ton), ponadto 50 ton pieczywa , 20 ton przetworów mięsnych, warzyw, owoców i art. mleczarskich. W 2009 roku podopiecznymi „Banku” było ponad 1000 osób. Produkty otrzymane z Nestle – Winiary przekazano do 47 jednostek funkcjonujących w mieście i powiecie kaliskim (przedszkola, żłobki, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, schroniska Św. Brata Alberta, noclegownie, Centrum Interwencji Kryzysowej).

Prowadzone działania w 2009 roku przyniosły pozytywne efekty dla mieszkańców naszego miasta zwłaszcza w sferze społecznej, mieszkaniowej i ochrony zdrowia.


 

   1   

Liczba wszystkich informacji: 1    
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r