Obecne władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie” Wszystko dla Kalisza” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000092097 – Postanowienie Sądu z dnia 14.02.2002 r.

Zarząd

Prezes
Jolanta Mancewicz - Wszystko dla Kalisza
 
Jolanta Mancewicz  
Wiceprezesi
Jacek Konopka - Wszystko dla Kalisza Jerzy Madejczyk - Wszystko dla Kalisza
Jerzy Madejczyk Jacek Konopka
Sekretarz
Mirosław Gabrysiak - Wszystko dla Kalisza
Mirosław Gabrysiak 
Skarbnik
Lechosław Czarnyszka - Wszystko dla Kalisza  
Lechosław Czarnyszka 
Członkowie
Grzegorz Chwiałkowski - Wszystko dla Kalisza dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska - Wszystko dla Kalisza
Grzegorz Chwiałkowski dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska
Anna Zięba - Wszystko dla Kalisza Piotr Zasun - Wszystko dla Kalisza
Anna Zięba Piotr Zasun

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Alicja Karolczak - Wszystko dla Kalisza
Alicja Karolczak 
Członkowie
Janina Kibler - Wszystko dla Kalisza Roman Różalski - Wszystko dla Kalisza
Janina Kibler Roman Różalski

Sąd Koleżeński

Urszula Zybura, Jerzy Koncman, Eugeniusz Kowalczyk
 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r