Z głębokim żalem informujemy o śmierci

Czesława Mancewicza

mężna naszej Pani Prezez Jolanty Mancewicz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 maja (środa)
w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Kaliszu ul.Beskidzka 5 (Zagorzynek) o godzinie 13:00

Po nabożeństwie żałobnym, ciało zostanie złożone na Cmentarzu Miejskim (Rogatka), brama wejściowa
od ul. Cmentarnej

Obecne władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie” Wszystko dla Kalisza” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000092097 – Postanowienie Sądu z dnia 14.02.2002 r.Zarząd


Prezes
Jolanta Mancewicz - Wszystko dla Kalisza
 
Jolanta Mancewicz  

Wiceprezesi
Jacek Konopka - Wszystko dla Kalisza Jerzy Madejczyk - Wszystko dla Kalisza
Jerzy Madejczyk Jacek Konopka

Sekretarz
Mirosław Gabrysiak - Wszystko dla Kalisza
Mirosław Gabrysiak 

Skarbnik
Solarska Danuta - Wszystko dla Kalisza  
Solarska Danuta 

Członkowie
Grzegorz Chwiałkowski - Wszystko dla Kalisza Anna Zięba - Wszystko dla Kalisza
Grzegorz Chwiałkowski Anna Zięba
dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska - Wszystko dla Kalisza Piotr Zasun - Wszystko dla Kalisza
dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska Piotr Zasuń
Młyńska-Oganiaczyk Dorota - Wszystko dla Kalisza Walczak Joanna - Wszystko dla Kalisza
Młyńska-Oganiaczyk Dorota Walczak Joanna


Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca
Alicja Karolczak - Wszystko dla Kalisza
Alicja Karolczak 

Członkowie
Mateusz Podsadny - Wszystko dla Kalisza Roman Różalski - Wszystko dla Kalisza
Mateusz Podsadny Roman Różalski


Sąd Koleżeński


Przewodnicząca
Alina Lis - Wszystko dla Kalisza
Alina Lis 

Członkowie
Jerzy Koncman - Wszystko dla Kalisza Eugeniusz Kowalczyk - Wszystko dla Kalisza
Jerzy Koncman Eugeniusz Kowalczyk 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r