O Nas

Stowarzyszenie” Wszystko dla Kalisza” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000092097 – Postanowienie Sądu z dnia 15.02.2002 roku.

Ostatnie zmiany dokonano w dniu 17.12.2021 roku – aktualny odpis KRS

Programowa idea naszego Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza po raz pierwszy została wyrażona i upowszechniona w nazwie niezależnego, bezpartyjnego bloku, który utworzyliśmy w 1998 roku, by uczestniczyć w wyborach do Rady Miejskiej.

Zarówno treści prezentowanego wówczas przez naszych kandydatów programu, jak również nawiązane w tym wyborczym czasie – kontynuowane i rozwijane – kontakty stały się podstawą naszej organizacyjnej jedności. Jej świadectwem jest powstałe z tej inspiracji, znaczące już w społecznym i politycznym krajobrazie naszego miasta, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza”.

Stanowi ono niezależne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie opierające swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Jego celem jest przyczynianie się do rozwoju miasta Kalisza i regionu, do poprawiania warunków bytu jego mieszkańców.

Zachowujemy swoją ideową i programową tożsamość. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym, bez partyjnych uwarunkowań, w którym przede wszystkim liczą się ludzie – ich kompetencje, społeczne postawy oraz zaangażowanie w rozwój miasta.

      Od 2008 roku nasze Stowarzyszenie nosi imię Profesora Jerzego Rubińskiego. Był on jego współzałożycielem oraz liderem, niestrudzonym inspiratorem naszych działań. Swoją pracą zawodową oraz zawsze twórczą społeczną działalnością zapisał piękną kartę we współczesnych dziejach Kalisza.

 Podnoszenie rangi naszego miasta, rozwiązywanie aktualnych problemów, wpływanie na decyzje służące dobru mieszkańców oraz utrwalanie przekonania, że Kalisz jest miastem, w którym warto i chce się żyć – to nasze najważniejsze cele.

Nie działamy w próżni, ani w izolacji. Staramy się inspirować, wzmacniać i jednoczyć wszystkie społeczne i polityczne siły do skutecznego działania dla dobra naszego miasta. Ta idea realizowana jest przez naszych radnych na forum Rady Miejskiej Kalisza, jak i w różnorodnej aktywności naszych członków w ich zawodowym oraz społecznym życiu.

Kierujemy się w pełni demokratycznymi zasadami. Nasze listy kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej układane są zawsze w naturalnej i sprawiedliwej kolejności, bez preferencji miejsc – po prostu alfabetycznie.

Szukamy i znajdujemy sprzymierzeńców, bo nasza programowa idea „Wszystko dla Kalisza” jest wyrazista i każdemu kaliszaninowi bardzo bliska. W samorządnej rzeczywistości naszego miasta zawsze współdziałamy z tymi, którzy mają podobną jak my wizję rozwoju Kalisza i determinację w dążeniu do rozwiązywania najważniejszych obecnie problemów. Zespalanie i wzmacnianie sił zawsze przynosi dobre rezultaty.

Odsłony: 44

Udostępnij
© 2024 Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Created by @Luke for MM IT Consulting
Skip to content