Radni Stowarzyszenia w Radzie Miasta Kalisza

Poprzez aktywną obecność naszych członków – radnych Rady Miasta Kalisza – kształtujemy programowe uchwały samorządu , wpływamy na podejmowanie ważnych decyzji , na kierunki rozwoju miasta , na jego oblicze , podejmujemy wiele istotnych dla mieszkańców spraw , w szczególności dotyczących problemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W kadencji 2018-2023 stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” reprezentują w Radzie Miasta trzej radni wchodzący w skład klubu radnych „Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza” tworzący bezpośrednie zaplecze urzędującego Prezydenta Miasta p. Krystiana Kinastowskiego.


Mirosław Gabrysiak

1. Mirosław Józef Gabrysiak


Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
(od 28.11.2019 r.)

Radny Komitetu Wyborczego
KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

Okręg Wyborczy nr 1


Członkostwo w komisjach:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza – Przewodniczący

  • Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza

Kontakt:

Villa Calisia, Al.Wolności 4
tel. +48 62 7654348 lub 349, 350, 382  

e-mail:  mgabrysiak@um.kalisz.pl   


Dyżur radnego:  środy 8:00-10:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 

Grzegorz Stanisław Chwiałkowski

2. Grzegorz Stanisław Chwiałkowski


Radny Komitetu Wyborczego
KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

Okręg Wyborczy nr 1


Członkostwo w komisjach:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza

Kontakt:

Villa Calisia, Al.Wolności 4
tel. +48 62 7654 348,349,350,382  

e-mail:  krm@um.kalisz.pl   


Dyżur radnego:  poniedziałki w godzinach 09:00 – 10:00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Bank Chleba” ul. Harcerska 10 

Tomasz Ryszard Bezen

3. Tomasz Ryszard Bezen


Radny Komitetu Wyborczego
KWW Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza

Okręg Wyborczy nr 2


Członkostwo w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza – Wiceprzewodniczący

  • Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
  • Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza


Kontakt:

Villa Calisia, Al.Wolności 4
tel. +48 62 7654 348,349,350,382  

 e-mail:  tomekbezen@gmail.com   


Dyżur radnego:  Dyżur radnego: poniedziałki po uzgodnieniu telefonicznym 

Odsłony: 97

Udostępnij
© 2024 Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Created by @Luke for MM IT Consulting
Skip to content