Komitet Wyborczy Wyborców Krystiana Kinastowskiego – Koalicja Kaliska

#KaliszPrzyspieszenie

Drodzy Państwo! Mieszkańcy Kalisza!

Mija właśnie 5. rok mojej działalności samorządowej na stanowisku Wiceprezydenta Miasta Kalisza. Współpraca z Panem Prezydentem – Krystianem Kinastowskim – to dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Przez ostatnie lata, absolutnym priorytetem w mojej pracy na rzecz Miasta była szeroko pojęta profilaktyka prozdrowotna oraz polityka społeczna i senioralna. Dziś przyszedł czas na wielkie podsumowanie! Jestem dumny z tego, że udało się zrealizować tak wiele wartościowych projektów i planów. Dziękuję Państwu za nieocenioną pomoc, otuchę i codzienne wsparcie w realizacji naszych wspólnych celów, których fundamentem jest ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO oraz AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA mieszkańców! A co kryje się pod tymi ważnymi hasłami? Zapraszam! Przekonajcie się Państwo sami…

1. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA KALISZAN

W latach 2019-2023 realizowaliśmy wiele programów profilaktyki zdrowotnej oraz szereg projektów, promujących zdrowy i aktywny styl życia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj cykl akcji pod nazwą BIAŁE SOBOTY, podczas których wykonano blisko 10 tysięcy różnych badań i konsultacji lekarskich, psychologicznych, logopedycznych i dietetycznych m.in. USG doppler tętnic przedmózgowych, USG jąder, RTG płuc, EKG, w kierunku osteoporozy, wad postawy, poziomu cukru, ciśnienia, cholesterolu, trójglicerydów, słuchu, wzroku oraz krwi w zakresie wykrywania wirusa HBV i HCV, w kierunku czerniaka, wczesnego wykrywania raka jelita grubego czy wirusa brodawczaka ludzkiego, a także edukacja samobadania piersi czy pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, instruktaż usunięcia kleszcza, higieny jamy ustnej, bezpiecznego grzybobrania, alkogogli i narkogogli. Warto dodać, że tylko w ramach programu wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet udało się zdiagnozować prawie 200 zmian chorobowych. To bardzo wyraźny sygnał, że warto i należy się badać. Namawiam i zachęcam do tego gorąco wszystkich mieszkańców Kalisza. Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze!

2. KALISZ PRZYJAZNY DLA SENIORA

Urząd Miasta Kalisza, w ciągu ostatnich kilku lat, regularnie oraz aktywnie włącza się w organizację życia społecznego Seniorów. To właśnie do tej grupy reprezentantów naszego miasta kierujemy rozmaite akcje i pomysły, które przyczyniły się do powstania szeregu programów, realizowanych cyklicznie przez podległe mi jednostki. Mowa tu o takich działaniach miejskich jak: ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA 60+, MYCIE OKIEN U SENIORA 75+, TRENINGI TAI-CHI I QIGONG 60+, GIMNASTYKA DLA SENIORA 60+, SPARTAKIADA DLA SENIORA czy WSPARCIE W SPRZATANIU GROBÓW lub akcja TOM W DOM, czyli książka z dostawą do domu, przygotowana z myślą o osobach niepełnosprawnych i mających problem ze swobodnym przemieszczaniem się. Warto dodać, że od 2022 roku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, realizowana jest teleopieka dla seniorów, a z pilotażowego projektu skorzystały 144 osoby. Wraz z Kaliską Kartą Mieszkańca uruchomiliśmy również tzw. KALISKĄ KARTĘ SENIOR – uprawniającą do wielu dodatkowych ulg i zniżek dla osób, które skończyły 60. rok życia. Osoby starsze, schorowane oraz samotne są z kolei odbiorcami usługi pod nazwą PUDEŁKO ŻYCIA – jest to akcja, ułatwiająca skuteczne reagowanie odpowiednich służb w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie powyższe przedsięwzięcia, były na bieżąco nagłaśniane i promowane w środkach masowego przekazu. Na przełomie 2021 i 2022 roku, przy współpracy z Telewizją Kalisz, wyprodukowano oraz wyemitowano program pt. SENIOR NA MEDAL, w którym znalazły się najważniejsze wiadomości, porady oraz komunikaty o aktualnych usługach i ofercie, przeznaczonej dla starszych mieszkańców naszego miasta. Równolegle, od 2019 roku, ukazało się także 7 drukowanych numerów biuletynów SENIOR KALISKI – rozdystrybuowano ponad 15 tysięcy egzemplarzy, a kolejny jest już w trakcie przygotowywania. Wszystkie akcje i działania, będące wynikiem polityki senioralnej naszego miasta, są koordynowane i wspierane przez KALISKĄ RADĘ SENIORÓW, która od kilku lat prężnie organizuje i integruje życie towarzyskie, społeczne i zdrowotne kaliszan powyżej 60. roku życia.

3. NOWE OŚRODKI WSPARCIA W INTEGRACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I SENIORALNEJ

W ciągu mijającej kadencji powołaliśmy do życia kilka ważnych, nowo powstałych placówek, wspierających zdrowie oraz funkcjonowanie społeczne i senioralne mieszkańców.

* W 2019 roku utworzony został REFERAT ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I SENIORALNEJ, który nie tylko działa na rzecz wzrostu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym Kalisza, ale także wspiera i promuje inicjatywy senioralne, tworzy i realizuje projekty, związane z aktywizacją seniorów oraz integruje środowisko senioralne.

* Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu powstał KLUB SENIOR+, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, utworzony w celu integracji  i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych. Seniorzy mają tu do dyspozycji pomieszczenie, wyposażone w meble, sprzęt RTV, rowerek stacjonarny, fotel masujący i laptopy, a także kuchnię. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników – instruktora terapii zajęciowej oraz pracowników socjalnych.

* W 2021 roku, przy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu powstało CENTRUM WSPARCIA SENIORA „OD NOWA”, w którym można korzystać z zajęć, przygotowanych specjalnie z myślą o najstarszych mieszkańcach, którzy chorują przewlekle. Na potrzeby Centrum przygotowano m.in. salę dzienną, salę terapii zajęciowej oraz pokój relaksacji.

* Od lutego 2023 roku rozpoczął działalność nowatorski ośrodek wsparcia, czyli CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE, zlokalizowane przy ul. Żwirki i Wigury 10. Placówka zapewnia kompleksowe wsparcie dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałym na terenie miasta Kalisza. Pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie wyżej wymienione akcje, działania i przedsięwzięcia, związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia i życiem społecznym kaliszan będą sukcesywnie rozwijane oraz kontynuowane. Dziękuję Państwu za ostatnie lata współpracy i liczę na głosy poparcia w zbliżających się wyborach samorządowych, w których ubiegam się o mandat radnego w Radzie Miasta Kalisza. Życzę samych dobrych chwil oraz satysfakcji, radości i zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku!
Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Odsłony: 14

Udostępnij

Komentowanie wyłączone

© 2024 Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Created by @Luke for MM IT Consulting
Skip to content