DEFINICJE

  1. 1.1. Dane – informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
    1.2. Serwis informacyjny Stowarzyszenia “Wszystko dla Kalisza im prof. Jerzego Rubińskiego” – internetowy serwis dostępny pod adresem elektronicznym http://wdk.kalisz.pl
    1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    1.4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług dostępnych w serwis car-drawings.

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA

  • 2.1. Serwis informacyjny Stowarzyszenia “Wszystko dla Kalisza im prof. Jerzego Rubińskiego” przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do udostępnienia im odpowiednich informacji oraz funkcjonalności w serwisie, a także do przesyłania informacji o najnowszych wydarzeniach na podane adresy e-mail w trakcie rejestracji i za ich zgodą.
  • 2.2. Dane osobowe wszystkich Użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, np. ankiety oraz formularze) przetwarzane wyłącznie w serwisie informacyjnym Stowarzyszenia “Wszystko dla Kalisza im prof. Jerzego Rubińskiego” i nie są, ani nie będą udostępniane innych podmiotom.
  • 2.2.1. w celu dostarczenia Użytkownikowi treści gromadzonych i udostępnianych w ramach serwisu informacyjnego Stowarzyszenia “Wszystko dla Kalisza im prof. Jerzego Rubińskiego” podstawą prawną przetwarzania jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta z Użytkownikiem w trakcie rejestracji konta w serwisie informacyjnym Stowarzyszenia “Wszystko dla Kalisza im prof. Jerzego Rubińskiego” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Odsłony: 51

Udostępnij
© 2024 Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Created by @Luke for MM IT Consulting
Skip to content